Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Saskia Vanden Eede

Opleiding
Saskia behaalde een diploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent en vulde dit aan met een specialisatie in marketing aan de VLEKHO Business School.
 
Sinds 2011 is ze lector marketing, voornamelijk in marketingcommunicatie, waar ook digitale marketing onder valt. Zij bewaakt de leerlijn informatie-en onderzoeksvaardigheden en is bachelorproefcoördinator voor de opleiding Bedrijfsmanagement. Daarnaast begeleidt ze praktijkonderzoeken van studenten evenals bachelorproeven.
 
 
Korte bio
Saskia was jarenlang actief in het werkveld (o.a. bij Barry Callebaut) wat resulteert in 14 jaar marketingervaring, meer specifiek in project management, website beheer, markt-en data-analyse, marktonderzoek en innovaties. Zij participeerde actief aan diverse onderzoeksprojecten in het bedrijfsleven waaronder onderzoek naar innovaties, merk-en productpositionering en smaak. Dankzij de eerdere werkveldervaring, de diverse contacten vanuit de hogeschool (via concrete studentenprojecten, gastcolleges, bedrijfsbezoeken) en actieve deelname aan de expert hub ‘Technology & Marketing’ van de Belgian Association for Marketing (BAM) bouwde zij een uitgebreid netwerk op in het marketing bedrijfsleven.
 
Samen met de onderzoeksgroep ICT werkte zij aan het PWO project Data Smart Ondernemen (2017-2019) met als doel kleinere KMO’s te sensibiliseren m.b.t. het inzetten van online data om zo slimmere managementbeslissingen te nemen. Deze studiegebied-overschrijdende samenwerking werd verdergezet omwille van de reële opportuniteit om een nieuwe onderzoekslijn te starten rond het (duurzaam) inzetten van data en technologie voor KMO’s in verschillende sectoren en voor verschillende doeleinden.
 
Daarnaast werkt ze ook mee aan het TETRA project START2AIM. Dat project beoogt KMO’s:
  • kennis te laten maken met AI technologie, de startvoorwaarden en voorbeelden binnen marketing automation;
  • inzicht te laten verwerven in de eigen bedrijfsprocessen en data om strategische personalisatiecases te herkennen;
  • praktisch te laten ervaren hoe personalisatie-cases aan de hand van AI technisch kunnen uitgewerkt worden;
  • aan de hand van een draaiboek aan te zetten tot het opstarten van een eigen AI project.

 

Projecten

 

Contact

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64