Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Expertise 4

Socio-economische duurzaamheid

CenSE waardeert het humane en sociale aspect van duurzaam ondernemen. Voorheen gericht op duurzaam HRM, werkgelegenheidsevolutie en inclusief ondernemerschap binnen "socio-economische duurzaamheid", verschuift nu de focus naar "sociaal ondernemerschap". Gedreven door erkenning van sociale impact en duurzaamheid, onderzoekt CenSE diepgaand ondernemingen die economische waarde en maatschappelijke impact combineren. De cluster zal overlevings- en groeimechanismen van sociale ondernemingen analyseren, inclusief competenties, bedrijfsmodellen, samenwerkingen en impactmetingen over diverse types en organisaties.

Lopende projecten

European Social Innovation Campus (ESIC)

ESIC draagt bij aan de uitdaging van de bij- en omscholing de beroepsbevolking en ondernemers in de sector om de groene en digitale transities in de sociale economie aan te pakken door de sociale innovatiecapaciteiten te vergroten. ESIC brengt hoger onderwijs en beroepsonderwijs, organisaties uit de sociale economie en ondernemingen uit verschillende Europese landen samen, evenals actoren op Europees niveau. Voortgaand op onderzoeksresultaten met betrekking tot de vaardigheidsbehoeften van beroepsprofielen stimuleert ESIC het aanbod van nieuwe vaardigheden en pakt het de discrepantie tussen vaardigheden aan door een nieuw algemeen kerncurriculum voor de sociale economie te creëren.

Lees Meer

GrowthFundMe

GrowthFundMe wil een totaalaanpak ontwikkelen om ondernemers te ondersteunen bij het verkennen van hun gemeenschap.

Lees Meer

Afgelopen projecten

Job Yourself

Eén van de initiatieven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het ondernemerschap te stimuleren en zo de werkloosheid te reduceren is JobYourself.

Lees Meer

Duurzaam Human Resources Management

Het Onderzoek Duurzaam HRM gaat na hoe duurzaam HRM beleid, duurzame HRM systemen, praktijken en processen geïmplementeerd worden in private en publieke organisaties, gebaseerd op gevalstudies.

Lees Meer

Gevangenissen als logistieke hubs voor e-commerce

Sinds september 2017 loopt het praktijkgericht onderzoek van Odisee omtrent gevangenisarbeid. Het project bevat twee speerpunten: enerzijds nagaan of hoe de tewerkstelling in de gevangenissen als logistieke tewerkstelling vorm kan krijgen en anderzijds wat de randvoorwaarden zijn voor het implementeren van een logistieke opleiding (m.n. via werkplekleren) in de gevangenis.

Lees Meer

Onderzoekers

Output

  • [2019 – EN] Henssen, B., Gielens, T., Broekaert, W. (2019). Family firms and Sustainable Human Resource Management: Is there a Match? Presented at the CeFEO / JIBS Research Seminar, Jönköping University, Sweden. 
  • [2018 – EN] De Prins, P., Stuer, D., Gielens, T. (2018). Revitalizing social dialogue in the workplace: the impact of a cooperative industrial relations climate and sustainable HR practices on reducing employee harm. International Journal of Human Resource Management, Art.No. 10.1080/09585192.2017.1423098. 
  • [2018 – EN] Gielens, T., Henssen, B. (2018). Building a theoretical framework for sustainable HRM from case study research. In: Proceedings of the EGOS conference. Presented at the European Group of Organizational Studies Conference, Tallinn, 04 Jul 2018-07 Jul 2018.
  • [2018 – NL] Van Rossem, K. (2018). Niet voor rede vatbaar? De Aristote-les over hoe omgaan met 'radicaliserende' (moslim) jongeren. Filosofie, 28 (1), 45-49. (professional oriented) Open Access 
  • [2017 – EN] Van Rossem, K. (2017). Socrates in prison. Socratic dialogues with prisoners. Philosophical Practice, 12 (3), 1980-1991. 
  • [2014 – EN] Van Rossem, K. (2014). Meeting Socrates. Philosophical Practice, 9 (1), 1344-1351. Open Access 
  • [2019 – NL] Gielens, T. (2019). HRM: moet het strategisch of duurzaam zijn? HR Square, 192. 
  • [2017 – NL] Van Rossem, K., Meskens, J., Van Overmeir, J. (2017). Leerling of bekeerling. Radicalisering bespreken in de klas. Leuven: Acco. ISBN: 978-94-6344-030-1. (professional oriented) 
  • [2018 – NL] Gielens, T. (2018). Inspiratiesessie Duurzaam Loopbaanbeleid. Presented at the Raad van Bestuur Formaat vzw, Berchem, 21 Apr 2018-21 Apr 2018. (professional oriented)
  • [2019 – EN] Gielens, T., Henssen, B. (2019). Sustainable Human Resource Policies: a multiple case study approach. Presented at the 34TH EIASM WORKSHOP ON STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Vienna, 25 Apr 2019-26 Jul 2019.

Wilt u graag samenwerken en…

…bent u een
bedrijf?

…bent u een
onderzoeker?

…bent u een
student of docent?

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64