S-CircEl

Deel dit op

S-CircEl: Sociale en Circulaire Ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid

CenSE onderzoekers: Karen Brabant, Tineke Jacobs, Philippe Eiselein

Looptijd: Februari 2021 – Januari 2023

Financiering: ESF, oproep Transnationaliteit

Partners: Ellen Delie, Provincie Oost-Vlaanderen; Mieke Pieters, The Circular Hub

 

Samenvatting

Doel van dit project: De opportuniteiten binnen de circulaire transitie aangrijpen om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te (her)activeren in het reguliere circuit en hun kansen op een duurzame job te verhogen, via de opmaak van competentieprofielen.

We richten ons binnen dit project op kort- en middengeschoolde profielen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We leggen hierbij een belangrijke focus op de sociale economie. Doorstroom vanuit de sociale economie naar een duurzame, betaalde job (in het reguliere circuit) is en blijft een grote uitdaging.

Binnen dit project kijken we naar nieuwe opportuniteiten om deze doelgroep te (her)activeren op de (reguliere) arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame job te verhogen. Deze vinden we o.a. in de groeiende circulaire economie. De overgang naar een meer circulair model zal immers – naast een ecologische en economische meerwaarde – ook belangrijke sociale effecten creëren, vooral op het vlak van tewerkstelling. De circulaire arbeidsmarkt biedt kansen voor verschillende niveaus van scholingsgraad, waarbij er ook – en zelfs vooral – vraag is naar kort- en middengeschoolde profielen om deze transitie mee te ondersteunen. Circulaire economie zou bijgevolg een boost kunnen betekenen voor de duurzame (reguliere) tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit project focussen we op 2 knelpunten:

  • Knelpunt 1: aanbieden en invullen van (nieuwe) duurzame circulaire jobs
  • Knelpunt 2: nieuwe partnerschappen opzetten tussen leidinggevenden

Beide knelpunten zijn gebaat met het in kaart brengen van de gewenste competenties.

Verwachte output

We formuleren in dit project 2 doelstellingen:

  • Doelstelling 1: ontwikkelen van competentieprofielen voor circulaire jobs gericht op kort- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Doelstelling 2: een competentiemodel ontwikkelen voor leidinggevenden die wensen in te zetten op sociaal-circulaire samenwerking en co-creatie.
S-Circel
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19