Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

S-Circel

Deel dit op

S-Circel: Sociale en Circulaire Ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid

CenSE onderzoekers: Karen Brabant, Philippe Eiselein, Tineke Jacobs

Looptijd: Februari 2021 – mei 2023

Financiering: ESF, oproep Transnationaliteit

Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, The Circular Hub, SBCM (NL)

 

Samenvatting

Doel van dit project: De opportuniteiten binnen de circulaire transitie aangrijpen om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te (her)activeren in het reguliere circuit en hun kansen op een duurzame job te verhogen, via de opmaak van competentieprofielen.

We richten ons binnen dit project op kort- en middengeschoolde profielen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We leggen hierbij een belangrijke focus op de sociale economie. Doorstroom vanuit de sociale economie naar een duurzame, betaalde job (in het reguliere circuit) is en blijft een grote uitdaging.

Binnen dit project kijken we naar nieuwe opportuniteiten om deze doelgroep te (her)activeren op de (reguliere) arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame job te verhogen. Deze vinden we o.a. in de groeiende circulaire economie. De overgang naar een meer circulair model zal immers – naast een ecologische en economische meerwaarde – ook belangrijke sociale effecten creëren, vooral op het vlak van tewerkstelling. De circulaire arbeidsmarkt biedt kansen voor verschillende niveaus van scholingsgraad, waarbij er ook – en zelfs vooral – vraag is naar kort- en middengeschoolde profielen om deze transitie mee te ondersteunen. Circulaire economie zou bijgevolg een boost kunnen betekenen voor de duurzame (reguliere) tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit project focussen we op 2 knelpunten:

  • Knelpunt 1: aanbieden en invullen van (nieuwe) duurzame circulaire jobs
  • Knelpunt 2: nieuwe partnerschappen opzetten tussen leidinggevenden

Beide knelpunten zijn gebaat met het in kaart brengen van de gewenste competenties.

 

Doelstellingen

We formuleren in dit project 2 doelstellingen:

  • Doelstelling 1: ontwikkelen van competentieprofielen voor circulaire jobs gericht op kort- en middengeschoolden met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Doelstelling 2: een competentiemodel ontwikkelen voor leidinggevenden die wensen in te zetten op sociaal-circulaire samenwerking en co-creatie.

 

Ons slotevenement

Ben je benieuwd naar de jobopportuniteiten voor onze doelgroep in de circulaire economie? Wil je als bedrijf te weten komen hoe je een (nieuwe) circulaire job kan afstemmen op iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wil je als dienstverlener kunnen nagaan of de competenties van je cliënt matchen met degene die worden gevraagd voor een circulaire job? Of ben je nieuwsgierig naar de competenties die nodig zijn om in te zetten op sociaal-circulaire samenwerking? 

We presenteerden de resultaten van het project op 25 mei 2023 te Odisee campus Aalst.

Het programma:

13u30 – 14u00: Ontvangst
14u00 – 14u30: Keynote dr. Kris Bachus, onderzoeksleider circulaire economie bij HIVA, KU Leuven
14u30 – 15u00: Keynote Fons Leroy, voormalig topman VDAB, arbeidsmarktexpert en voorzitter Beroepenhuis
15u00 – 15u30: Ruimte voor vragen aan de sprekers
15u30 – 15u45: Pauze
15u45 – 17u00: Voorstelling resultaten en interactie met publiek
17u00: Netwerkdrink

 

Onze output

Tijdens het project zochten we uit welke kansen de circulaire economie te bieden heeft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet zonder trots kunnen we aankondigen dat ons project, met dank aan jullie zeer gewaardeerde inbreng en (soms) kritische noten, positief geëvalueerd is door het ESF!

Met de nagelnieuwe S-circel tool kan je naar hartenlust experimenteren met takenpakketten om jobs op maat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. De eerste keer is het nodig om een account aan te maken. Met de tool kan je ook nagaan of de competenties van een kandidaat matchen met een circulaire job of sleutelen aan volledig nieuwe takenpakketten.

Daarnaast zijn er nog twee andere producten die het ESF-project opleverde: 5 nieuwe circulaire jobs met bijpassende competentieprofielen en een competentiemodel voor leidinggevenden om sociaal-circulaire samenwerkingen te doen slagen.

Hopelijk helpen deze tools je op weg om sociaal-circulaire samenwerkingen op te zetten en te onderhouden. Circulair samenwerken kan je niet alleen!

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be