Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Wim Keygnaert


Korte bio

Wim Keygnaert is business developer en onderzoeker bij CenSE. Hij helpt bedrijven en organisaties te innoveren via Toegepast Onderzoek (www.Blikopener.Vlaanderen) en begeleidt daarnaast ESKI (ondernemersvaardigheden) studenten bij het ontwikkelen van hun duurzame bedrijfsideeën.

Wim is geïnteresseerd in het toepassen van innovatie in de dagelijkse praktijk van bedrijven en bundelt graag kennis met andere experts over de begeleiding van KMO's bij duurzaam ondernemen. Hij coacht en ondersteunt leerprocessen van individuen in groepen. Als Expert in Ondernemend Leren Netwerken (PLATO) + grensoverschrijdende Samenwerking, deelt hij zijn kennis lokaal en internationaal in evenementen, projecten, stuurgroepen, ....

 

Studies
 • Odisee, Adventure Education 2018 – 2020
 • ICC International Business Institute  International Business, 2013 – 2014
 • Hogeschool Gent, Master Socio-Profitmanagement, 2002-2005
 • Universiteit Gent, Master Russian Studies 1992-1996 
 • University Ghent, Licentiaat Politieke en Sociale studies, Internationale betrekkingen 1992 – 1996
Naast de bovenvermelde expertise voorziet Wim Keygnaert in workshops over hoe bedrijven en hogescholen duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. Deze workshops beogen een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de Duurzaamheidsagenda 2030 van de Verenigde Naties. Door zijn expertise binnen Voka-Kamer van Koophandel Oost-vlaanderen voorziet hij eveneens ondersteuning bij de valorisatie van toegepast onderzoek in bedrijven via project partnerschappen, lerende netwerken, enz. 
 
Projecten
 • Een PWO-project over klantgedreven innovatie binnen Odisee onderzocht wat KMO’s en consumenten drijft om ideeën te delen en om te zetten in innovatie. Wij ontwikkelden een ideeëngeneratie-platform dat KMO’s en consumenten samenbrengt inzake concrete innovatie-acties.  
 • Een transnationaal-ESF project, genaamd Empoyable IT experts over hybride leervormen die duaal leren inzake ICT faciliteren. Output: creatie van HBO5 on IT binnen het Odisee curriculum. 
 • Een Scheldemond fonds onderzoeksproject over internationalisering voor KMO’s binnen de Scheldemond regio. De output: een onderzoeksrapport en beleidsadvies.   
 • Erasmus+ Hecos for Ethics project omtrent leervormen voor bedrijven, scholen en NGO’s in functie van ethische en duurzame bedrijfsvoering. Output: een online catalogus met internationale trainingen die gebruik maken van formele, informele en nonformele leren. Output voor Odisee: de summer school international sustainable management.  
 • Erasmus+ CV plus project inzake corporate volunteering als brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Output: info en aanpak voor bedrijven en scholen om corporate volunteering in praktijk te brengen.  
 • ESF-project inzake duaal leren: hoe duaal leren in de praktijk brengen. Output: een website en begeleiding voor scholen en bedrijven inzake werkplekleren. 
 • PWO project Circulaire transitie, over hoe duurzame partnerschappen gevormd worden in de circulaire economie, bekeken vanuit het Quintuple helixmodel.
 • Lerend netwerk facilitair management in scholen
   
Contactgegevens
 
Belangrijkste publicaties
 • GRENZELOOS ONDERNEMEN, Onderzoek naar de ondersteuning behoeften van KMO’s inzake internationaal ondernemen binnen de Euregio Scheldemond (November 2018).  
 • Grenzeloze Kansen voor Werk (2012): 10 Opportuniteiten voor Scheldemond om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te faciliteren.  
 • Grenzeloze Kansen voor Werk (Update 2014) 
 • The Baltic States in an Enlarging European Union: Towards a Partnership between Small States (institute for European Policy, 1999) 
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be