Wim Keygnaert


Korte bio
Wim Keygnaert is business developer sustainability and entrepreneurship bij Odisee Centre for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) aan Odisee Hogeschool. Om duurzaam ondernemerschap in praktijk om te zetten, doet hij aan toegepast onderzoek en zet hij partnerschappen op tussen onderzoek, onderwijs en bedrijven.

Studies
 • Odisee, Adventure Education 2018 – 2020
 • ICC International Business Institute  International Business, 2013 – 2014
 • Hogeschool Gent, Master Socio-Profitmanagement, 2002-2005
 • Universiteit Gent, Master Russian Studies 1992-1996 
 • University Ghent, Licentiaat Politieke en Sociale studies, Internationale betrekkingen 1992 – 1996
Naast de bovenvermelde expertise voorziet Wim Keygnaert in workshops over hoe bedrijven en hogescholen duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. Deze workshops beogen een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de Duurzaamheidsagenda 2030 van de Verenigde Naties.  Door zijn expertise binnen Voka-Kamer van Koophandel Oost-vlaanderenvoorziet hij eveneens ondersteuning bij de valorisatie van toegepast onderzoeks in bedrijven via project partnerschappen, lerende netwerken, enz. Due to his experience within Voka Chamber of Commerce he provides support on valorizing research by bridging research and companies via project partnerships, learning networks, etc.

Contactgegevens

Projecten
 • Een Odisee Praktijk gericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject over ‘klantgedreven innovatie’ Oktober 2017- heden) doet onderzoek naar wat KMO’s en consumenten drijft om ideeën te delen en om te zetten in innovatie. Wij ontwikkelen een idee generatie platform dat KMO’s en consumenten samenbrengt inzake concrete innovatie acties.  
 • Een ESF transnationaal project, genaamd Empoyable IT experts (October 2018- present) over hybride leervormen dat duaal leren inzake ICT faciliteert. Output: creatie van HBO5 on IT binnen het Odisee curriculum. 
 • Een Scheldemond fonds onderzoeksproject over internationalisering voor KMO’s binnen de Scheldemond regio (Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland) Maart 2018-November 2018). De output: een onderzoeksrapport en beleidsadvies.   
 • Erasmus+ Hecos for Ethics project (september 2015-Augustus 2017) leervormen voor bedrijven, scholen en NGO’s in functie van ethische en duurzame bedrijfsvoering. Output: een online catalogus met internationale trainingen die gebruik maken van formele, informele en nonformele leren. Output voor Odisee: de summer school international sustainable management.  
 • Erasmus+ CV plus project (september 2016-Augustus 2017) inzake corporate volunteering als brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Output: info en aanpak voor bedrijven en scholen om corporate volunteering in praktijk te brengen.  
 • ESF project inzake duaal leren (november 2015 tot April 2017): hoe duaal leren in de praktijk brengen. Output: een website en begeleiding voor scholen en bedrijven inzake werkplekleren.   

Belangrijkste publicaties
 • GRENZELOOS ONDERNEMEN, Onderzoek naar de ondersteuning behoeften van KMO’s inzake internationaal ondernemen binnen de Euregio Scheldemond (November 2018).  
 • Grenzeloze Kansen voor Werk (2012): 10 Opportuniteiten voor Scheldemond om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te faciliteren.  
 • Grenzeloze Kansen voor Werk (Update 2014) 
 • The Baltic States in an Enlarging European Union: Towards a Partnership between Small States (institute for European Policy, 1999) 
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be