Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Elien Crois

Korte bio
Elien Crois is onderzoeker binnen CenSE. is onderzoeker en coördinator van het speerpunt Competenties van de toekomst. Haar expertise en netwerk hebben betrekking op duurzaamheidscompetenties, duurzaamheidseducatie en duurzaam hoger onderwijs en situeren zich op het snijvlak tussen onderwijs, de profit en non-profit sector. Zij heeft ervaring met Erasmus+, EFRO en ESF projecten en werkt momenteel als coördinator van het Voorsprongfondsproject Microcredentials (Associatie KU Leuven) en de Microcredential Systemische Transformatie (i.s.m. ILVO).  Voorheen werkte zij  aan Erasmus+ projecten zoals Stairway to SDG, Hecos for Ethics, de International Summer School Sustainable Management, het EFRO-project Broeikas en ESF-projecten bv. ‘Inclusief werkgeversgedrag’ en ‘Employable IT-experts’. Voor al deze projecten werkte zij nauw samen met het betrokken nationale en internationale werkveld en zette zij in op innovatieve onderwijsmethodologieën.
 
Contactgegevens
 
Projecten
Expertise Duurzame bedrijfsvoering
Expertise Competenties van de toekomst
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be