Expertise 1

Duurzame bedrijfsvoering

CenSE ondersteunt organisaties om op een systematische manier hedendaagse trends en uitdagingen te vertalen in een duurzame bedrijfsvoering. Deze duurzame bedrijfsvoering houdt eveneens in dat zij past in de Duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties en een invulling geeft aan de daarin geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs). 

Wilt u graag samenwerken en…

…bent u een
bedrijf?

…bent u een
onderzoeker?

…bent u een
student of docent?

Lopende projecten

Duurzaam Human Resources Management

Het Onderzoek Duurzaam HRM gaat na hoe duurzaam HRM beleid, duurzame HRM systemen, praktijken en processen geïmplementeerd worden in private en publieke organisaties, gebaseerd op gevalstudies.

Lees Meer

Psychologisch eigenaarschap in familiebedrijven

Het onderzoek peilt naar de antecedenten en consequenties van collectief psychologisch eigenaarschap -het gevoel dat iets van 'mij' of 'ons' in de context van familiebedrijven.

Lees Meer

Familiebedrijven barometer

De familiebedrijvenbarometer peilt naar de economische verwachtingen van familiebedrijven in België.

Lees Meer

Afgelopen projecten

> 100-jarige familiebedrijven

Wat zijn de hefbomen en factoren die ervoor zorgen dat een familiebedrijf op lange termijn kan overleven en succesvol blijft?

Lees Meer

Ondernemen na tegenslagen of faillissement

Het leven van de ondernemer na het faillissement of na zware moeilijkheden met de eigen zaak.

Lees Meer

Ondernemerschap en zelfstandigen in het brussels hoofdstedelijk gewest

In deze studie wordt een overzicht gegeven van het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees Meer

Onderzoekers

Publicaties

Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be